VI BRYR OSS OM

Hållbarhet

Våra produktionsanläggningar är certifierade av Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC) och FSSC 22000 Food safety.

Hållbar och ren energi

 • Företagets direkta utsläpp av växthusgaser mäts enligt GHG-protokollets standard och en handlingsplan för att uppnå koldioxidneutralitet håller på att utarbetas.
 • Vi använder smarta designlösningar och systemautomatisering.

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

 • Företaget har en CSR-policy på plats.
 • För att säkerställa våra anställdas välbefinnande erbjuder vi kvartalsvisa utbildningar om livsmedelssäkerhetskultur och -policy, livsmedelshygien etc.
 • Barnarbete används inte i leveranskedjan från sjö till konsument. MSC övervakar detta.

Industriinnovation och infrastruktur

 • Principerna för automatisering och smarta hus, en utveckling av praktiska lösningar för anställda och förbättringar i produktkvaliteten är alla viktiga för oss.
 • Vi lägger stor vikt vid produktutveckling
 • Vi använder rPet där det är möjligt

Ansvarsfull konsumtion och produktion

 • Vi utvecklar papperslös dokumentcirkulation från havet till kunden.
 • Företaget har tecknat ett kontrakt med en återvinningsorganisation som tillhandahåller ett certifikat som verifierar användningen av återvunnet material.
 • Kartongförpackningar består av minst 30 % återvunnet material.
 • Vi använder rPet där det är möjligt.
 • Vår förpackning är återanvändbar.

Livet under vattnet

 • JP Foods AS är MSC/ASC-certifierat.