Definitioner

Behandling av personuppgifter är all verksamhet som utförs med webbplatsanvändarens (nedan kallad användaren) personuppgifter – insamling, behandling, lagring, rättelse eller radering av uppgifter. Med besökare avses alla personer som besöker webbplatsen eller lämnar information till JP Foods AS. Det kan till exempel vara genom att be om en offert eller genom att kontakta JP Foods AS via e-post. Tjänster och produkter är alla tjänster och produkter som erbjuds av JP Foods AS.

Användning av personuppgifter

JP Foods AS använder personuppgifter för att svara på besökarnas förfrågningar och för att lämna anbud, kommunicera med besökare och skicka fakturor. JP Foods AS använder trafikstatistik för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och effektivisera marknadsföringen. Besökaren har rätt att när som helst förbjuda behandlingen av sina personuppgifter, utom i de fall när behandlingen ifråga är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Behandling av personuppgifter Genom att använda webbplatsen ger besökaren sitt samtycke till att uppgifterna behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. JP Foods AS samlar in personuppgifter om besökare via webbplatsen på följande sätt: Besökarens e-postadress: när en besökare skickar ett e-postmeddelande eller begär en offert besökarens namn, telefonnummer och e-postadress: när information begärs eller en offert begärs av en besökare, webbplatsens trafikstatistik: via Google Analytics. Genom att använda webbplatsen och/eller lämna personuppgifter till JP Foods AS bekräftar och godkänner du att dina personuppgifter kan behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna integritetspolicy rekommenderar JP Foods AS att du inte använder webbplatsen och att du inte lämnar dina personuppgifter till JP Foods AS.

Lagring av och säkerhet för personuppgifter

JP Foods AS kommer att lagra personuppgifter så länge som det krävs enligt lag och/eller är relevant för det syfte för vilket de samlades in. Till exempel ska bokföringshandlingar bevaras i sju (7) år efter räkenskapsårets slut. JP Foods AS vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som hanteras. Endast behöriga personer ska ha tillgång till ändring och behandling av personuppgifter, och alla besökares personuppgifter ska behandlas konfidentiellt. Överlämnande av personuppgifter till andra mottagare Den tredje parten är en avtalspartner till JP Foods AS som behandlar personuppgifter och genom vars produkt eller tjänst JP Foods AS tillhandahåller tjänster till sina besökare. JP Foods AS använder tredje parter som tillhandahåller följande för sin dagliga verksamhet: e-postöverförings- och hanteringssystem, webbhotelltjänst, analys av statistik över webbplatsanvändning, användning av bokföringsprogram. Utöver de tredje parter som nämns i föregående avsnitt överför JP Foods AS besökarens personuppgifter till sina samarbetspartners. Detta sker endast i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten till besökaren. JP Foods AS webbplats kan innehålla länkar till andra företags webbplatser som har sina egna integritetspolicyer, och/eller tjänster installerade av tredje part på din enhet och som kan ge tillgång till informationen på din enhet. JP Foods AS rekommenderar att du läser dessa tredje parters integritetspolicyer noggrant. JP Foods AS ansvarar inte för dessa tredjepartsleverantörers sekretessrutiner eller innehåll.

Besökarnas rättigheter

Besökaren har rätt att när som helst:

  • begära tillgång till sina egna uppgifter;
  • begära rättelse, ändring eller radering av personuppgifter enligt de villkor som anges i lagen;
  • begära en begränsning av arten av behandlingen av personuppgifter;
  • begära överföring av personuppgifter.

För att utöva sina rättigheter måste besökaren skicka en relevant begäran till info@jpfoods.eu. För att begränsa användningen av cookies kan besökaren ställa in preferenser i sina webbläsarinställningar. Om besökaren anser att hans eller hennes rättigheter har kränkts vid behandlingen av personuppgifter har han eller hon rätt att vända sig till dataskyddsinspektionen.

Cookies

JP Foods AS webbplats använder cookies för att säkerställa en bättre användarupplevelse och effektivare marknadsföring samt för att samla in användningsstatistik. Genom att besöka JP Foods AS webbplats godkänner användaren användningen av cookies enligt beskrivningen i denna policy. En cookie är en liten textfil som webbläsaren automatiskt sparar på besökarens enhet. Cookies kan skapas av olika tjänsteleverantörer, till exempel Google. Cookies är inte skadliga för din dator. Det finns två typer av cookies: Permanenta cookies som ligger kvar i en cookie-fil på besökarens dator. De kan till exempel användas för att identifiera besökaren som en återkommande besökare på en webbsida och för att anpassa innehållet på webbsidan efter besökarens tidigare val, eller för att samla in statistiska uppgifter. Sessionscookies, som är tillfälliga och raderas när besökaren lämnar webbplatsen eller stänger sin webbläsare. Sessionscookies kan användas för att möjliggöra vissa funktioner på webbplatsen, t.ex. för att begära en tjänst osv. Cookies används för att samla in information om hur webbplatsen används, för att göra den mer personlig och användarvänlig för besökaren. Dessutom hjälper cookies oss att samla in besöksstatistik, vilket gör det möjligt för oss att mäta och förbättra prestandan på vår webbplats och ger oss grundläggande data för att utveckla effektiva marknadsföringsstrategier. En besökare anses ha accepterat användningen av cookies om webbläsarens inställningar tillåter cookies. Webbläsare tillåter ofta att cookies lagras på din enhet som standard. Besökare kan inaktivera eller radera cookies på sin enhet genom att ändra relevanta webbläsarinställningar. Om du inaktiverar cookies kan det hända att vår webbplats inte längre fungerar korrekt i din webbläsare. Instruktioner om hur du raderar och konfigurerar cookies i din webbläsare finns här: Google Chrome, Internet Explorer. JP Foods AS använder Google Analytics för att samla in uppgifter om besökta sidor, besökstid, antal besök, använda enheter, ingångskanaler och annan statistik för att samla in användningsstatistik. Observera att Google Analytics kan samla in data om användaraktivitet även när cookies är inaktiverade. För att förhindra att Google Analytics använder uppgifterna kan användarna installera en Google Analytics-blockerare på sin enhet: Google Analytics Opt-out Add-on.

Ändringar av integritetspolicyn

JP Foods AS förbehåller sig rätten att ensidigt och utan förvarning ändra integritetspolicyn för att säkerställa att den följer lagen. Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig i sin senaste form på webbplatsen. Kontakta oss på info@jpfoods.eu om du har frågor om sekretess och databehandling.